ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์
บทความทั่วไป

ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ แผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นโครงการใหม่ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้

โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน 

ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ Villas Phuket แผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นโครงการใหม่ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน  รัฐบาลไทยเปิดประเทศไทยอีกรอบโดยไม่มีการกักตัว ตามแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์(Phuket Sandbox)” ซึ่งมีจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองที่มีสถานที่สำหรับท่องเที่ยวมากมายเป็นจำนวนมากหลักของไทยเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกสำหรับเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่าง บ้าน ต่างแดนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว และแสดงผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 เข้ามาท่องเที่ยว พูลวิลล่าภูเก็ต

ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์(Phuket Sandbox) คืออะไร?

แผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นโครงการใหม่ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน โครงการนี้มีเริ่มในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2564 ก่อนที่จะประเทศไทยจะกลับมาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ ภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกของไทยที่มีการดำเนินการตามแผนของโครงการ “แซนด์บ็อกซ์” นี้ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะภูเก็ตนี้จะไม่กักตัวในห้องพักอีกต่อไป

เงื่อนไข/กฎเกณฑ์ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

แผนของ Phuket Sandbox มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2564 (อ่านรายละเอียดอื่นๆด้านล่าง)

ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ Phuket Sandbox ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ได้มีการยืนยันแผนเปิดเมืองภูเก็ตเพื่อรับ นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ในวันที่ 1 กรกฎาคม2564 เป็นต้นไป โดยไม่มีการกักตัวและมีการระบุต้องอยู่ในภูเก็ตตรงเวลาเพียง 7 วัน ก่อนที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ แต่ประกาศต่อๆมามีการระบุว่านักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนต้องอยู่บนเกาะภูเก็ตไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศ แผนจังหวัดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้รับการอนุมัติภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น นักท่องเที่ยวจะต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 14 วันและต้องแสดงผลการตรวจ COVID-19 เป็นลบก่อนเดินทางไปยังจังหวัดอื่น Villas Phuket

ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

คนไทยเข้าร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้หรือไม่?

มาตรการเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศมีการระบุว่าคนไทยและคนต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทยสามารถเข้าร่วม Phuket Sandbox ได้ โดยจะต้องเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลาง พูลวิลล่าภูเก็ต

ใครบ้างที่สามารถร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โดยไม่ต้องกักตัว?

  • ผู้เดินทางอายุ 18 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละประเภท มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน โดยเดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง/ต่ำ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลือกบางประเทศ
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PRC  ซึ่งระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง
  • คนไทยและก็ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพํานักในไทย ที่เดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงและปานกลาง

ประเทศที่สามารถเข้าร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

แผนจะเปิดสำหรับนักท่องเที่ยวที่บินมายังเมืองไทยจากประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลางของไวรัส SAR-CoV-2

ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ในการเดินทางเข้าสู่เมืองไทยรวมทั้งเข้าร่วม Phuket Sandbox ผู้เดินทางจำเป็นที่จะต้องยื่นขอ Certificate of Entry (COE) หรือ Villas Phuket ใบรับรองสำหรับเพื่อการเดินทางเข้าประเทศไทยเช่นเดียวกับทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19

ผู้โดยสารควรจะมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง (Certificate of Vaccination) โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และต้องส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนเมื่อลงทะเบียน COE

คุณจะต้องแสดงหลักฐานการจองโรงแรม SHA Plus รวมทั้งหลักฐานการชําระค่าโรงแรมล่วงหน้า โดยระบุระยะเวลาการเข้าพักไม่น้อยกว่า 14 วัน พูลวิลล่าภูเก็ต

หลักฐานการการจองตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR จำนวน 3 ครั้ง ตั๋วเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศไปจังหวัดภูเก็ต

สำหรับในการเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต นักเดินทางยังคงจำเป็นจะต้องแสดงหนังสือยืนยันว่าปลอดเชื้อโควิด – 19 โดยแนวทาง RT-PCR หรือ COVID-19 free certificate ที่ออกให้ข้างใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงประเทศไทย

สําหรับกรณีที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตน้อยกว่า 14 วัน ให้แสดงบัตรโดยสารขาออกพร้อมทั้ง หลักฐานการชําระเงินค่าที่พัก และค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ในช่วงเวลาดังกล่าว Villas Phuket

ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

โรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์: SHA+ Plus Hotels

แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดในการกักตัว แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังภูเก็ตต้องพำนักในโรงแรมที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง SHA+ (SHA Plus) เท่านั้น ซึ่งเครื่องหมาย SHA+หมายถึงสัญลักษณ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขลักษณะ ออกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมทั้ง สธ. เพื่อยืนยันมาตรการด้านความปลอดภัยและก็สุขภาพที่มีมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ หลังการพำนักตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทยได้

คุณต้องเข้าพักที่โรงแรม SHA Plus เพียงโรงแรมเดียวในช่วงใน 7 คืนแรก จากนั้นคุณจะสามารถย้ายไปโรงแรมอื่นๆใน 7 คืนหลังได้ ในกรณีที่เข้าพักในภูเก็ตน้อยกว่า 14 คืน คุณต้องเดินทางกลับประเทศโดยใช้สนามบินนานาชาติภูเก็ต

โรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สามารถจองผ่านเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์ต่างๆเป็นต้นว่า Booking.com, Agoda.com หรือโรงแรมโดยตรง และเมื่อทำการจ่ายเงินครบแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะทำการคีย์ข้อมูลการจองของแขกเข้าไปยังระบบ SHABA (SHA Plus Booking Authentication system) เพื่อจัดทำใบยืนยันการจองโรงแรม SHA Plus ที่มี QR Code อย่างเป็นทางการ จากนั้นผู้เข้าพักนำใบยืนยันการจองไปอัพโหลดในเว็บไซต์ COE เพื่อเป็นเอกสารประกอบให้สถานเทูตอนุมัติในการเดินทางเข้าประเทศ

รายชื่อโรงแรม SHA Plus ในภูเก็ต

1. Phuket Marriott Resort and Spa, Merlin Beach  เป็นรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาวที่มองเห็นทะเลอันดามันในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาที่มีป่าไม้และสวนภูมิทัศน์เขตร้อนอันเขียวชอุ่ม Villas Phuket รีสอร์ทตั้งอยู่บนหาดไตรตรังที่มีหาดทรายขาวสะอาดเป็นส่วนตัว รีสอร์ทแห่งนี้มีแนวปะการังเป็นของตัวเองและที่พักทันสมัย

2. Andamantra Resort and Villa Phuket เสนอห้องพักห้องสวีทและพูลวิลล่าทั้งหมด 274 ห้องมอบความสะดวกสบายที่ยอดเยี่ยมและการตกแต่งแบบมินิมัลลิสต์ที่ผสมผสานโทนสีอบอุ่นเข้ากับเสียงไม้ คุณสามารถเลือกห้องนอน ห้องสวีท และวิลล่าแบบหนึ่งหรือสองห้อง โดยบางห้องมีอ่างอาบน้ำกลางแจ้งที่มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าคราม เนื่องจากรีสอร์ทตั้งอยู่ในพื้นที่อันเงียบสงบบนยอดผา พูลวิลล่าจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนด้วยวิวทะเลที่สวยงามหรือพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม

3. Holiday Inn Express Phuket Patong Beach Central  โรงแรมใจกลางหาดป่าตอง สำหรับประสบการณ์พักผ่อนหย่อนใจบนเกาะอันน่าจดจำ โรงแรมสามารถเดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่สำคัญทั้งหมดของภูเก็ตได้อย่างรวดเร็ว โรงแรมแห่งนี้ประกอบด้วยห้องพักทันสมัยที่ออกแบบอย่างมีสไตล์จำนวน 277 ห้อง เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับนักเดินทางเพื่อการพักผ่อนที่กำลังมองหาทำเล พูลวิลล่าภูเก็ต ที่ดีที่สุดและคุ้มค่า

4. Burasari Phuket ตั้งอยู่บนทำเลที่ยอดเยี่ยมทางตอนใต้ของป่าตอง เพียงไม่กี่ก้าวจากชายหาด และอยู่ไม่ไกลจากศูนย์การค้าจังซีลอน ถนนคนเดินยอดนิยม ร้านอาหาร และสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียง รีสอร์ทให้บริการห้องพักที่สะดวกสบายในหลากหลายประเภท สิ่งอำนวยความสะดวกของรีสอร์ท ได้แก่ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 2 สระพร้อมระเบียงอาบแดดและบาร์ริมสระ ร้านอาหารที่ให้บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สลัดบาร์พร้อมอุปกรณ์ปิ้งย่าง บาร์ สปา โต๊ะพูล โต๊ะบริการทัวร์ และที่จอดรถ

5. ibis Phuket Patong Hotel ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีในย่านที่เงียบสงบของป่าตอง แต่ยังใช้เวลาเดินเพียง 10 นาทีจากถนนบางลาและ 5 นาทีจากชายหาด ป่าตอง ภูเก็ต ไอบิส มอบช่วงเวลาที่สนุกสนานสำหรับทุกคน พร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และโปรแกรมความบันเทิงเต็มรูปแบบ Villas Phuket

6. Sunset Beach Resort มีสปาพร้อมบริการนวดและสระสปากลางแจ้ง เป็นสถานที่พักผ่อน บ้าน อันเงียบสงบบนหาดป่าตอง รีสอร์ทมี ห้องอาหาร 1 แห่งและบาร์ 3 แห่ง โรงแรม ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท มีบริการรถรับส่งฟรีไปยังตัวเมืองป่าตองซึ่งอยู่ห่างออกไป 2.5 กม. ห้องพักกว้างขวาง พูลวิลล่าภูเก็ต มีระเบียงพร้อมพื้นที่นั่งเล่นกลางแจ้ง

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป บ้านสไตล์รีสอร์ท พูลวิลล่า บางแสน

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa