บ้านสไตล์กระท่อม
บทความทั่วไป,  แบบบ้าน

บ้านสไตล์กระท่อม

บ้านสไตล์กระท่อม แบบบ้านกระท่อมน้อยน่ารักดีไซน์แปลกใหม่

บ้านสไตล์กระท่อม Villas Phuket แบบบ้านกระท่อมน้อยน่ารักดีไซน์แปลกใหม่ ด้วยเสน่ห์ของบ้านที่มีขนาดเล็กน่ารักนี้เอง ทำให้บ้านทรงกระท่อมเป็นบ้านที่ได้รับความนิยมของผู้คนนับแต่อดีตกาลเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน บ้าน สไตล์กระท่อมยังเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย เพราะนอกจากจะน่ารักน่าอยู่อาศัยแล้ว พูลวิลล่าภูเก็ต

ยังทำให้รู้สึกเหมือนทุกวันที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นเหมือนวันพักผ่อน ราวกับได้ตากอากาศในวันหยุดยาวดีๆ กับสมาชิกในครอบครัว หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบบ้านสไตล์นี้แล้วล่ะก็ ต้องไม่พลาดบ้านแนวกระท่อมรับรองว่านอกจากสวยงามน่ารักแล้วก็ยังอยู่อาศัย ได้จริง นำไปเป็นไอเดียในการสร้างบ้านได้เลย

บ้านสไตล์กระท่อม

บ้านสไตล์กระท่อม

บ้านทรงกระท่อมเป็นบ้านที่ได้รับความนิยมของผู้คนนับแต่อดีตกาลเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน

บ้านกระท่อมในยุคต้น เกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์เราเริ่มคิดที่จะสร้างที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง เริ่มจากกระท่อมไม้มุงด้วยหลังคาจาก หรือแฝก พัฒนามาเป็นกระท่อมของชาวนาที่เรียบง่ายอยู่สบาย และมีวิวัฒนาการข้ามศตวรรษมาสู่บ้านกระท่อมในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีเสน่ห์น่ารักสำหรับ การมาใช้ชีวิตครอบครัวที่หลบจากความสับสนของชีวิตประจำวันมาสู่ความเงียบสงบ และอบอุ่นในกระท่อมน้อยนี้

จากศตวรรษหนึ่งสู่ศตวรรษหนึ่ง บ้านทรงกระท่อมก็ได้แปรเปลี่ยนรูปร่างไปหลายแบบตามอิทธิพลของวัฒนธรรม และสังคมในแต่ละสมัย จากกระท่อมหลังคาแฝกทรงอังกฤษ (English cottage) มาสู่ กระท่อมทรงคลาสสิกเคปคอต (Cape Cod cottage)  และพัฒนามาเป็นบ้านทรงกระท่อมที่มีรูปแบบเป็นบ้านอยู่อาศัยอันทันสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน

กระท่อมอังกฤษ (English cottage) รากฐานของบ้านทรงกระท่อมได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 จากการเป็นบ้านในสไตล์ระดับกลางที่คั่นระหว่างปราสาทราชวังอันหรูหราของเหล่าขุนน้ำขุนนาง และบ้านชาวนาที่ยากจน

คอตเทชเป็นบ้านของชาวชนบทที่มีฐานะปานกลาง มีขนาดพอเหมาะและมีการตกแต่งที่งดงามเหมาะกับฐานะ พื้นที่ใช้สอยเป็นบ้านขนาดสองชั้น ชั้นบนเป็นส่วนห้องนอนมีหลังคาสูงชัน และมีขนาดกว้างขวางกว่ากระท่อมมุงแฝก

ในช่วงปลายทศวรรษ ค.ศ.1800 กระท่อมในอังกฤษก็ได้แปรรูปโฉมเป็นกระท่อมน้อยที่ได้รับการประดับตกแต่งราวกับภาพเขียน   ด้วยเครื่องตกแต่งอย่างในยุคกลางคือ หน้าต่างกระจกแบ่งซอยเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีกันสาดเล็กๆ คลุมหน้าต่าง หลังคาสูงชัน เป็นบ้านที่ชวนฝันอย่างในเทพนิยาย Villas Phuket

บ้านทรงกระท่อมในสหรัฐอเมริกา กระท่อมรุ่นแรกเริ่มจากการก่อสร้างของชาวอังกฤษที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่แมทซาชูเสทส์ และได้นำเอาวัฒนธรรม กับรูปแบบของบ้านทรงกระท่อมติดมาจากถิ่นฐานเดิมของตน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราพบว่าชาวอังกฤษมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่พลีมัทโดยสร้างกระท่อมที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 440 ตารางฟุตหรือประมาณ 40 ตารางเมตร บางครั้งก็น้อยกว่านั้นตามแต่ที่ครอบครัวของตนจะมีกำลังสร้างได้

รูปแบบของบ้านกระท่อมสร้างขึ้นจากไม้โอ๊ค และหิน หลังคาคลุมด้วยอ้อหรือฟาง ฝาทำด้วยไม้โอ๊คหรือไม้ขัดแตะและใช้แผ่นไม้ปิดอีกชั้นหนึ่ง บางครั้งฉาบผิวด้วยดินทรายและหญ้าเพื่อป้องกันน้ำซึมเมื่อฝนตกหนัก

กระท่อมทรงเคปคอต ช่วงระยะเวลา10 ปีต่อจากนั้น ผู้คนที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ต่างยุ่งอยู่กับการสร้างบ้านเรือนของตน นับตั้งแต่บ้านที่เรียบง่ายสมถะจนถึงแบบบ้านที่งดงามหรูหราโดยมีรูปแบบพื้นฐานมาจากบ้านกระท่อมพื้นถิ่นของอังกฤษซึ่งเปรียบเสมือนกับแผ่นดินแม่ของตนนั่นเอง จนมาถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 18 บ้านทรงกระท่อมได้เริ่มปรากฏโฉมอย่างโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ในสหรัฐอเมริกา ด้วยรูปทรงบ้านที่มีหลังคาเดี่ยวทรงจั่วสูงชัน ซึ่งเป็นรูปแบบของบ้านกระท่อมทรงเคปคอตที่คงอยู่ในปัจจุบัน

ผู้สร้างกระท่อมที่เคปคอตเป็นกลุ่มแรก คงไม่คิดว่ากระท่อมหลังน้อยนี้ จะกลายเป็นต้นแบบของบ้านทรงกระท่อมในสหรัฐฯ เพราะในสมัยนั้นที่เคปคอตดูจะเป็นแห่งเดียวที่มีวัสดุก่อสร้างครบครัน ซึ่งแตกต่างจากมลรัฐอื่นๆ ในสหรัฐ กระท่อมเคปคอต ปรากฏโฉมออกมาได้อย่างน่ารักด้วยสัดส่วนที่พอเหมาะของช่วงเสา 10 ฟุต x 10 ฟุต ที่สามารถลากต่อกันลงบนพื้นทรายแสดงแปลนและนำไปสร้าง ณสถานที่ต่างๆได้โดยใช้แบบเดียวกัน กระท่อมเคปคอตจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานการสร้างบ้านในสหรัฐฯ

กระท่อมเคปคอต ประกอบด้วย โถงอเนกประสงค์ 1 ห้อง และเฉลียงทางเข้าเล็กๆพร้อมด้วยเตาผิง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวใจของบ้านเลยทีเดียว ส่วนฝาด้านนอกทำด้วยไม้ตีเกล็ดตามนอน หน้าต่างบานเลื่อนขึ้นลงแบ่งซอยเป็นลูกฟักเล็กๆมีสัดส่วนอยู่ที่ 12 ช่อง สำหรับบานล่างและ 8 ช่อง สำหรับบานบน มีกันสาดเล็กๆเหนือหน้าต่าง เพราะเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีลมแรงหากมีกันสาดใหญ่ก็จะทำให้เกิดความเสียหายเวลามีพายุได้ พูลวิลล่าภูเก็ต

เมื่อกระท่อมคลาสสิกตั้งอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ และพันธุ์ไม้ที่เลื้อยพันอยู่โดยรอบไม่มีผู้ใดจะปฏิเสธได้ถึงความงามน่ารักมีเสน่ห์ของกระท่อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านทรงกระท่อมได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน Villas Phuket

บ้านสไตล์กระท่อม

5 แบบบ้านสไตล์กระท่อมแนวใหม่ สวย อยู่สบาย

บ้านแนวกระท่อม 5 แบบ  5 สไตล์ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ รับรองว่านอกจากสวยงามน่ารักแล้วก็ยังอยู่อาศัยได้จริง นำไปเป็นไอเดียในการสร้างบ้านได้เลย

1. กระท่อมเมืองหนาว บ้านสองชั้นที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นแม้กระทั่งในฤดูหนาวก็ตาม นอกจากหลังคาฟางสีน้ำตาลอันเป็นลักษณะเฉพาะของกระท่อมแล้ว ยังเป็นกระท่อมสองชั้นที่ชั้นล่างทาสีขาว ชั้นบนทาด้วยสีน้ำเงินเข้ม ตัดขอบด้านล่างด้วยสีน้ำตาลเข้ม ตกแต่งไฟโคมรอบตัวบ้านด้านนอกอีกสักหน่อย ก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาแล้ว

2.กระท่อมกลางทุ่ง กระท่อมรูปแบบคลาสสิคที่ใครๆ ก็ต้องนึกถึงเมื่อพูดถึงกระท่อมสไตล์ตะวันตกสักหลังขึ้นมา ที่มีวัสดุอย่างฟางที่อัดกันจนแน่นเพื่อทเป็นำหลังคา เป็นบ้านชั้นเดียวขนาดกระทัดรัด ทางด้วยสีน้ำตาลแดง บ้านหน้าต่างทาด้วยสีดำและขาว สวยงามคลาสสิคไร้กาลเวลาจริงๆ พูลวิลล่าภูเก็ต

3. กระท่อมบ้านตุ๊กตา กระท่อมที่ราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยายดิสนีย์ กระท่อมที่ตกแต่งอย่างกระจุ๋มกระจิ๋มด้วยหน้าต่างและบานประตู สีเอิร์ธโทนเรียบๆ สลับกับสีขาวแค่นี้ก็สวยงามมองทั้งวันได้ไม่เบื่อ

4. กระท่อมใหญ่กลางสวนดอกไม้ บ้านชั้นเดียวที่เป็นทรงยาว โดดเด่นด้วยปล่องเตาผิง และหลังคาสีน้ำตาลเข้ม อาณาเขตดูกว้างขวางโล่งโปร่งสบายตา รายล้อมด้วยแปลงดอกไม้สดใส บ้านที่ทำให้อยากมานั่งพักผ่อนในสวยทั้งวัน

5. กระท่อมแฝดร่วมสมัย บ้านที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกระท่อมและโรงนา ที่นำเอากลิ่นอายของทั้งสอง มาผสมผสานจนลงตัวกลายเป็นบ้านแฝดหลังนี้ ที่นอกจากจะคงสไตล์และวัสดุแบบเก่าแล้ว ก็ยังใช้วัสดุแบบใหม่ เข้าไปผสมผสาน เช่น กระจกบานสูง อีกทั้งยังลดทอนรายละเอียดบางส่วน ทำให้กระท่อมแฝดหลังนี้ ดูมีความทันสมัยมากขึ้น Villas Phuket ลายนา เห็นแล้วสบายตา สบายใจจริงๆบ้านกระท่อมไม้ไผ่ ถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ บ้าน เรือน ที่อยู่อาศัยของชาวสยาม มาแต่สมัยโบราณ ซึ่งวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ ในประเทศเกี่ยวข้องกับอาชีพทำการเกษตร เราจึงมักจะคุ้นเคย กับบ้านไม้ไผ่หลังเล็กๆ ที่ปลูกไว้ตามหัวไร่ปลายนา บ้านไม้ไผ่หรือกระท่อมไม้ไผ่ ของแต่ละท้องถิ่น ก็มีลักษณะสวยงามมีเสน่ห์ แตกต่างกันไป

บ้านสไตล์กระท่อม

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่สวยๆ น่าปลูกเอาไว้ตามหัวไร่ปลายนา เห็นแล้วสบายตา สบายใจจริงๆ

วันนี้จะพาไปชม กระท่อมไม้ไผ่แห่งปี 2022 ว่าจะสวยขนาดไหน น่าจะนำไปเป็นไอเดียไว้ปลูกสร้างไว้ที่หัวไร่ปลายนา หรือสวนหลังบ้านหรือไม่ ตามไปดูกัน

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่แรก สวยงาม มีเสน่ห์มาก งานระดับพรีเมี่ยม คงกลิ่นอายวิถีชีวิตแบบไทยๆ ได้อย่างลงตัว

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ สร้างไว้ในสวนหลังบ้านก็ได้นะ สวยงามไม่ผิดกติกา

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่แบบครอบครัว อบอุ่นมีเอกลักษณ์

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่หลังงาม พอยกไปวางในสวน ก็จะสวยงามน่าอยู่มาก

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ เทพื้นปูน ก่อนปลูกกระท่อม ก็งามไปอีกแบบ ชีวิตหลังเกษียณคงมีความสุขแน่นอน

มนต์เสน่ห์แห่ง ธรรมชาติ ที่น่าหลงไหล แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ที่ปลายนา

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่วิถีพอเพียง สร้างไว้ริมสระ ปลูกผักเลี้ยงปลา ตามประสาคนรวย(ความสุข)

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ เดลิเวอรี่ โทรหาช่างตอนนี้ เตรียมสถานที่ไว้ตั้งได้เลย

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ แบบหนึ่งไร่พอเพียง สวยสงบ สันโดษ

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ สไตล์คนรวยน้ำใจ สร้างไว้ต้อนรับเพื่อนฝูง และแขกผู้มาเยือนทุกคน

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ ปลูกไว้ในสวน จัดการฐานที่ตั้งด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์ เพื่อความมั่งคง งดงามจริงๆ

ไม่ว่าจะปลูกไว้ที่ไหน แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ ก็มีสเน่ห์เสมอ

มองมุมไหนก็ได้บรรยากาศ น่านอนฉลาดๆ กักตัวใช้ชีวิตที่นี่สักเดือน

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ โดดเด่นเป็นสง่า ท่ามกลางธรรมชาติ

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ หรูหราด้วยลานระเบียงไว้นอนนับดาวยามค่ำคืน

แม้จะมีพื้นที่น้อยแค่ไหน แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ ก็ยังปลูกได้ และคงความงามมิเสื่อมคลาย

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ที่ไร่พเนจร น่านอนกลางวันยาวๆ Villas Phuket

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ไม่ธรรมดา หรูหราพรีเมี่ยม อบอุ่นมีเสน่ห์

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ ปลูกไว้ปลายสวน ในอ้อมกอดธรรมชาติ

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ ในสวนยางพารา มีแบบนี้แทบลืมบ้านโมเดิร์นไปเลยทีเดียว

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ ฝีมือปราณีต น่าอนุรักษ์ไว้ตามวิถีความเป็นไทย

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ มีห้องน้ำในตัวด้วยนะ น่านำไปเป็นไอเดีย

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ งานฝีมือระดับเกรดเอ ออกแบบได้ลงตัวมาก สีไม้ก็เด่น

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่แบบแฝด ก็สวยแปลกตาไปอีกแบบ พูลวิลล่าภูเก็ต

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ แบบมีครัวกระท่อมเราก็มีมาโชว์ครัว ไอเดียดีมาก

แบบบ้านกระท่อมไม้ไผ่ สไตล์คนโสดรักสันโดษ เน้นความสงบ

=====================

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บ้านสไตล์คันทรี

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa