ออกแบบห้องทำงาน
แบบบ้าน

ออกแบบห้องทำงาน

ออกแบบห้องทำงาน

ออกแบบห้องทำงาน ที่บ้านให้ดูดี

ออกแบบห้องทำงาน เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็ทำงาน กันที่ บ้าน หรือไม่ก็หอบงาน กลับมา ทำต่อจากที่ออฟฟิศ เลือกมุมใดมุมหนึ่ง ของบ้านเรา ก็เลยกลายเป็นที่ทำงาน เต็มรูปแบบ ไปซะงั้น คราวนี้จะ จัดห้องทำงาน ยังไงดีให้น่า ทำงาน ให้เข้ากับสไตล์

ถูกสเกล ถูกใจ ถูกต้อง สำหรับตัวเอง และทุกคน ในบ้าน ห้องทำงาน ทั้งในออฟฟิศ หรือห้องทำงาน ภายใน แบบบ้าน ถือเป็นมุม ส่วนตัวที่คน วัยทำงาน ให้ความสำคัญ คอมพิวเตอร์ แบบบ้าน และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้งาน

หากมีการออกแบบ หรือออกแบบ ตกแต่งภายใน จัดวางอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสม ไม่เพียงอำนวย ความ สะดวก ในการทำงาน เท่านั้น แต่ยังสร้าง บรรยากาศ ทำให้ห้อง ทำงานสวยงาม อย่างลงตัว และยังสามารถ สร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน ได้เป็นอย่างดี

1.การจัดห้องทำงานที่ดี

ออกแบบห้องทำงาน
 • การจัดห้อง ทำงานที่ดี องค์ประกอบ สำคัญ ที่ออกแบบ ให้ความสำคัญ แบบบ้าน เป็นสิ่งแรก ได้แก่ ความเงียบสงบ ปราศจาก เสียงรบกวน โดยเฉพราะการทำงาน ที่ต้องใช้สมาธิ หรือความคิด เช่น การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ในงานออกแบบ การทำงานเขียน หรือสร้าง คอนเทนท์ต่าง ๆ กรณีห้องทำงานเป็นพื้น ที่โล่ง หรือออฟฟิศ มีพื้นที่ใช้สอย ไม่มากอาจเลือกมุม ใดมุมหนึ่ง จัดวางคอมพิวเตอร์ เป็นที่ทำงานแทนได้ โดยเลือกมุม ที่สงบและ ไม่มีเสียงรบกวน มากนัก
 • การมีห้อง ทำงานที่ดี ควรมี อากาศถ่ายเท ตลอดเวลา องค์ประกอบ ของห้องทำงาน หรือมุมทำงาน จะต้อง มีประตู หน้าต่าง และมีช่อง ระบาย อากาศอย่างเพียงพอ หากเป็นห้อง ที่ใช้เครื่อง ปรับอากาศ ออกแบบ ที่มีความสามารถ จะปรับตกแต่ง ให้ห้องทำงาน นั้นสามารถ ใช้ได้ทั้ง เครื่องปรับอากาศและ รับแสง และลมจาก ธรรมชาติ เพื่อประหยัด พลังงาน แบบบ้าน
 • ห้องทำงาน ที่ดี โดยเฉพาะ การใช้คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบสำคัญ คือมีแสงสว่าง อย่างเพียงพอ คือควรมีแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 30-40 ฟุตแรงเทียน การเลือก หลอดไฟหรือโคม ไฟก็คือ ส่วนสำคัญ ที่จะช่วย ให้แสงไฟ มีความสว่าง อย่างเหมาะสม
 • การทาสีห้อง ออกแบบใ ช้โทนสี จะเลือก โทนสี เย็นตา หรือเลือกใช้ โทนสีกลาง ๆ ช่วยให้สบายตา และเหมาะ กับห้องทำงาน ที่ต้องใช้ คอมพิวเตอร์เป็นหลัก
 • สำหรับงาน เกี่ยวกับ การดีไซน์ หรือออกแบบ ที่ต้องใช้แสง จากโคมไฟ เป็นตัวช่วย โคมไฟ โต๊ะทำงาน ควรเลือกแบบ ที่สามารถ ปรับมุม หรือเปลี่ยนทิศทาง หรือเคลื่อนย้าย house ได้ง่าย เพราะจะช่วย ลดแสงสะท้อน จากโคมไฟ ภายในห้อง ได้ดี
 •  การตกแต่ง ห้องทำงาน โดยสร้างบรรยากาศ ให้มีความ เป็นธรรมชาติ มีสีเขียว ของไม้ ประดับหรือตกแต่ง พนังห้องด้วย ภาพวาด เกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อเพิ่ม ความสดชื่น ให้กับห้องทำงาน แบบบ้าน
ออกแบบห้องทำงาน
 • เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ควรเลือกระดับความสูง ให้พอดีกับการวาง ข้อศอก เพื่อช่วยให้การกดแป้นคีย์บอร์ด ทำได้ถนัด รวมทั้ง การใช้ ที่รองรับข้อมือ ก็จะทำให้ ไม่มีรอยกดทับหรือเกิดรอยดำบริเวณข้อมือที่เกิดจากการ เสียดสี หรือถูกับผิว โต๊ะเป็นประจำ
 • การเลือก เก้าอี้ทำงาน ต้องมีความสูง สัมพันธ์กับ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ออกแบบบ้าน นอกจากจะมีหน้าที่ ออกแบบตกแต่งห้องทำงานแล้ว ยังทำหน้าที่เลือกอุปกรณ์ ใช้งาน ให้เหมาะสม กับรูปแบบ ของห้อง และการใช้งาน เช่น เลือกเก้าอี้ ทำงานที่พนักพิง มีลักษณะส่วนโค้งเว้าตามสรีระ และมีพนักพิงรองรับศีรษะ เพื่อช่วย ให้รู้สึกสบาย ในการนั่ง ทำงาน
 •  การจัดวาง คีย์บอร์ด และเม้าส์ ที่เหมาะสม ความสูงของ ที่วางคีย์บอร์ด และเม้าส์ ควรอยู่ในระดับพอดีกับมือ เมื่องอศอก 90 องศา การจัดวาง มือในการพิมพ์ ที่ถูกต้อง เหมาะสมยังทำให้ ม่เกร็ง หรือปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ บริเวณข้อมือและศอกอีกด้วย
 • การจัดวาง คีย์บอร์ดที่ถูกต้อง คือวางตรง ด้านหน้า ใกล้กับลำตัว ของผู้ใช่ให้ มากที่สุด ต้องไม่ห่าง จากแนวกลาง ไปทางด้านข้าง มากนัก เพราะจะมีผลต่อการวาง มือขณะ ใช้งาน house
 • ตำแหน่งของเม้าส์ และคีย์บอร์ด ต้องวาง อยู่ในระดับเดียวกัน โต๊ะคอมพิวเตอร์ บางตัวมีลิ้นชัก สำหรับวางคีย์บอร์ด แต่ไม่มีพื้น ที่สำหรับวางเม้าส์ ผลคือเม้าส์ ถูกนำมาวาง ไว้บนโต๊ะ ทำให้เวลาทำงาน ต้องยกมือขึ้นลงสลับกันตลอดเวลา ออกแบบ ที่มีประสบการณ์ จะเลือกโต๊ะคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเหมาะสม เลือกขนาดของโต๊ะและลิ้นชัก วางคีย์บอดร์ด ที่มีพื้นที่ กว้างสำหรับการวาง เม้าส์ด้วย
 • การจัดวาง พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ เพื่อสร้างบรรยากาศ ในห้องทำงาน ที่ บ้าน หรือออฟฟิศ ทำให้ภายในห้องทำงาน สดชื่นในขณะทำงาน บางครั้งที่หันหน้าเจอกับพันธุ์ไม้ฟอกอากาศ ช่วยทำให้ เราผ่อนคลาย ความตึงเครียดได้

ในภวะปัจจุบัน สถาณการณ์ โรคระบาด ของ โควิด 19 แพร่กระจ่าย ทำให้ หลายคนทำงาน อยู่ที่บ้าน work form home เพื่อป้องกัน ตัวเองและคนอื่นๆ การออกแบบ ห้องทำงาน จึงมีความสำคัญ ในการทำงาน เช่นกัน

ออกแบบห้องทำงาน

องค์ประกอบของห้องทำงานที่ดี

1. การจัดห้องทำงานที่ดี องค์ประกอบสำคัญที่ ออกแบบอินทีเรียร์ ให้ความสำคัญเป็นสิ่งแรก ได้แก่ความเงียบสงบปราศจากเสียงรบกวน โดยเฉพราะการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ การทำงานเขียน หรือสร้างคอนเทนท์ต่าง ๆ กรณีห้องทำงานเป็นพื้นที่โล่ง หรือออฟฟิศมีพื้นที่ใช้สอยไม่มากอาจเลือกมุมใดมุมหนึ่งจัดวางคอมพิวเตอร์ เป็นที่ทำงานแทนได้ โดยเลือกมุมที่สงบและไม่มีเสียงรบกวนมากนัก

2. ห้องทำงานที่ดี ควรมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา องค์ประกอบของห้องทำงานหรือมุมทำงานจะต้องมีประตูหน้าต่างและมีช่องระบายอากาศอย่างเพียงพอ หากเป็นห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ออกแบบอินทีเรียร์ ที่มีความสามารถจะปรับตกแต่งให้ห้องทำงานนั้นสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องปรับอากาศและ รับแสงและลมจากธรรมชาติ เพื่อประหยัดพลังงาน

3. ห้องทำงานที่ดี โดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์องค์ประกอบสำคัญคือมีแสงสว่างอย่างเพียงพอคือควรมีแสงสว่างไม่ต่ำกว่า 30-40 ฟุตแรงเทียน การเลือกหลอดไฟหรือโคมไฟก็คือส่วนสำคัญที่จะช่วยให้แสงไฟมีความสว่างอย่างเหมาะสม home

4. การทาสีห้อง ออกแบบอินทีเรียร์ home จะเลือกโทนสีเย็นตา หรือเลือกใช้โทนสีกลาง ๆ ช่วยให้สบายตา และเหมาะกับห้องทำงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก

5. สำหรับงานเกี่ยวกับการดีไซน์หรือออกแบบ ที่ต้องใช้แสงจากโคมไฟเป็นตัวช่วย โคมไฟโต๊ะทำงาน แบบบ้าน ควรเลือกแบบที่สามารถปรับมุมหรือเปลี่ยนทิศทาง หรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพราะจะช่วยลดแสงสะท้อนจากโคมไฟภายในห้องได้ดี

6. การตกแต่งห้องทำงานโดยสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นธรรมชาติ แบบบ้าน มีสีเขียวของไม้ประดับหรือตกแต่งพนังห้องด้วยภาพวาดเกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับห้องทำงาน จัดสวนหน้าบ้าน

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : รีโนเวทบ้าน แต่งบ้าน บ้านและสวน บ้านแฝด บ้านเดี่ยว