ประเมินราคาบ้าน
บทความทั่วไป

ประเมินราคาบ้าน

ประเมินราคาบ้าน

ประเมินราคาบ้าน ด้วยตัวเองทำยังไง หรือให้ธนาคารประเมินให้ดี

การ ประเมินราคาบ้านVillas Phuket ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ในการสร้างบ้านใหม่ ด้วยตัวเองสักหลัง เพื่อให้เรารู้ว่าควรจะซื้อบ้านในราคาเท่าไหร่ดี ซึ่งในการเลือกซื้อบ้านหรือที่ดินในการสร้างบ้านนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องซื้อมาในราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป เนื่องจากจะมีผลต่อการซื้อขาย หรือทำกิจกรรมการลงทุนต่าง ๆ ในเรื่องของบ้านในอนาคต โครงการบ้าน พูลวิลล่าภูเก็ต Pool Villa Phuket

ซึ่งในบทความนี้พวกเราจะขอพาไปทำความรู้จัก กับการประเมินราคาของบ้าน ว่ามีขั้นตอนการประเมินอย่างไรบ้าน การประเมินบ้านคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร และนอกจากนี้ยังจะพาไปทำความรู้จักกับวิธีการประเมินราคาด้วยตัวเอง และประเมินราคาผ่านธนาคาร ว่ามีหลักการอย่างไรบ้าง รวมไปถึงสำหรับใครที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับบ้านมือสอง ว่าจะมีการ ประเมินราคาบ้าน มือสอง อย่างไร และจะช่วยให้ลดราคาบ้านลงได้อย่างไรบ้าง ในบทความนี้เราก็จะพาทุกคนไปหาคำตอบกันphuket property


ทำไมจึงต้องมีการประเมินราคาบ้าน มีประโยชน์อย่างไร

 ในการประเมินราคาบ้าน มีผลสำหรับการซื้อ-ขาย หรือการกู้เงินซื้อบ้านจากธนาคาร ว่าบ้านหลังที่เราจะทำการซื้อและการขายนั้นควรอยู่ที่เท่าไหร่ บ้านมีราคาที่สูงหรือน้อยกว่าความเป็นจริงหรือเปล่า อีกทั้งยังมีประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • ใช้ในการกู้ยืมเงิน สินเชื่อ phuket villaหรือ การให้เครดิต เช่น การจำนองที่ดิน หรือจำนองบ้าน/คอนโด เพื่อใช้กู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้หนี้ หรือใช้เพื่อใช้ในการเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมต่าง ๆ
 • ใช้ในการจ่ายเงินชดเชย สำหรับในที่ดินบางส่วนที่อาจถูกการเวนคืนจากภาครัฐ เพื่อที่จะได้รับค่าชดเชยที่สมเหตุสมผลกันกับราคาของบ้านและที่ดินที่เราอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาได้ในภายหลัง
 • เพื่อใช้ในการเก็บภาษี ทั้งในส่วนภาษีสินทรัพย์ วิลล่าภูเก็ตและภาษีมรดก นอกจากนี้ยังมีการจัดประเมินเพื่อประเมินค่าเช่า และเพื่อประเมินผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง ซึ่งการซื้อบ้านหรือที่ดิน ไม่ควรซื้อในราคาที่สูงเกินไป เพราะนอกจากจะมีผลต่อการกู้เงินของธนาคารต่าง ๆ แล้ว หากเมื่อเราอยากจะปล่อยเช่าที่ดินหรือบ้านที่เราซื้อมา ก็จะได้กำไรไม่เยอะหรือไม่ได้กำไรตามที่คาดหวังไว้ได้อีกด้วย

ขั้นตอนการตีราคาบ้าน สามารถทำได้โดยวิธีไหนบ้าง

ประเมินราคาบ้าน

1. การตีราคาบ้านโดยการเปรียบเทียบกับราคาตลาด

          การตีราคาบ้านโดยการเปรียบเทียบกับราคาตลาดนั้น ล่องเรือ ภูเก็ตจะทำได้โดยการเปรียบเทียบจากราคาของตลาด โดยอ้างอิงจากราคาของทรัพย์สินในตลาดที่มีลักษณะแบบเดียวกัน เพื่อมาใช้อ้างอิงในการประเมินราคาของสินทรัพย์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้การประเมินราคาที่ดินในการประเมินเป็นหลัก Villas Phuket

2. การตีราคาบ้านโดยคิดจากรายได้

          การตีราคาบ้านด้วยวิธีการนี้ จะเป็นการคำนวณสินทรัพย์ที่คิดว่าจะทำให้เกิดรายได้ ด้วยการเอารายได้ของสินทรัพย์มาเป็นที่ตั้ง แล้วนำมาหารด้วยผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน วิลล่าภูเก็ตซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ 6-7% ตัวอย่างเช่น หากเราปล่อยเช่าเดือนละ 10,000 บาท หักค่าภาษีและค่าประกันบ้านเช่าไปทั้งหมด 3,000 บาท รายได้ทั้งหมดจะอยู่ที่ 7,000 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 84,000 บาทต่อปี เมื่อนำมาหารกับค่าตอบแทนจากการลงทุน 6% จะมีมูลค่าในการประเมินราคาบ้านอยู่ที่ 1,400,000 บาท

3. การตีราคาบ้านโดยคิดจากต้นทุน

          วิธีการตีราคาบ้านโดยคิดจากต้นทุน จะมีการแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน หลัก ๆ คือ 

 • คำนวนหาราคาของบ้าน ที่ต้องการจะปลูกสร้างใหม่
 • คำนวนหาค่าเสื่อมราคาของบ้าน แล้วนำมาหักออกจากราคาคำนวนของบ้าน ที่ต้องการจะปลูกสร้างใหม่
 • รวมมูลค่าของที่ดินและบ้าน ที่ทำการปลูกสร้างใหม่
3.1 คำนวณหาราคาของบ้าน ที่ต้องการจะปลูกสร้างใหม่

          จะมีวิธีการคำนวณ property phuket หาราคาของบ้าน ที่พวกเรานิยมใช้กันถึง 3 วิธี คือ วิธีการสำรวจปริมาณ หรือ การคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง ทางอ้อม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปลูกสร้างบ้าน เช่น ค่าวัสดุในการสร้างบ้าน, ค่าแรงงาน และค่าเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้กับการปลูกสร้างบ้านโดยตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อมของการสร้างบ้าน เช่น ค่ารับเหมาก่อสร้าง, ค่าประกันความปลอดภัย, ค่าวิศวกรหรือช่างที่ใช้ในการคุมงาน เป็นต้น

3.2 คำนวณค่าทดแทนเป็นหน่วย

          วิธีนี้อาจจะเป็นการคำนวณหา ค่าทดแทนของตัวบ้านเอง เป็นหน่วยตารางเมตร ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งจะนำมาคิดกันต่อว่า ภายใน 1 ตารางเมตร จะใช้ค่าคอนกรีตในการปูพื้นเท่าไหร่ และมีค่าแรงอีกเท่าไหร่ และนำมาคูณเข้ากับตารางเมตรทั้งหมด เพื่อที่จะได้เป็นราคาของพื้นบ้านทั้งหมดนั่นเอง พลูวิลล่าภูเก็ต

3.3 การคำนวณราคาบ้านด้วยวิธีการเปรียบเทียบ

          วิธีการนี้ phuket villa เป็นการคำนวณราคาบ้านด้วยวิธีนี้ จะเป็นการตีราคาบ้านด้วยการเปรียบเทียบราคาจากสิ่งปลูกสร้างหรือตัวบ้าน ที่มีราคาใกล้เคียงกัน ซึ่งหากจะใช้วิธีนี้จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้วิธีการคำนวณราคาเปรียบเทียบนี้ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ความชำนาญในการประเมินราคาอยู่พอสมควรเลยทีเดียว


ประเมินราคาบ้านควรทำผ่านใคร ธนาคารมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

การประเมินราคาบ้าน จะแนะนำให้ทำการประเมินราคาของบ้าน ผ่านธนาคาร โดยสามารถยื่นการประเมินราคาไว้ได้หลาย ๆ ธนาคารพร้อมกัน เพราะการประเมินราคาของแต่ละธนาคาร จะมีความแตกต่างกันมากถึง 20% เลยทีเดียว ซึ่งการประเมินราคาของแต่ละธนาคาร ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างกัน ดังนี้ property phuket

ประเมินราคาบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          เกณฑ์การเสียค่าธรรมเนียมสำหรับPhuket Villas ค่าประเมินหลักประกัน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

1. สำหรับลูกค้าเงินกู้รายย่อย เงินกู้เพื่อการไถ่ถอนจํานอง และเงินกู้รายย่อยตามโครงการสวัสดิการประเภทไม่มีเงินฝากกับธนาคาร และเงินกู้เพิ่มรายย่อยโครงการ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมโดยแบ่งวงเงินออกเป็น 3 แบบคือ property phuket

 • สำหรับผู้ที่มีวงเงินขอกู้ไม่เกิน 500,000 บาท จะเสียค่าธรรมเนียมในการประเมิน หลังละ 1,900 บาท
 • สำหรับผู้ที่มีวงเงินขอกู้ 500,001 บาท ถึง 3,000,000 บาท จะเสียค่าธรรมเนียมในการประเมิน หลังละ 2,800 บาท
 • สำหรับผู้ที่มีวงเงินขอกู้เกิน 3,000,000 บาท จะเสียค่าธรรมเนียมในการประเมิน หลังละ 3,100 บาท

2. ในกรณีการกู้ที่มีหลักประกันหรือบ้านมากกว่า 1 แห่ง

 • ถ้าอยู่ในเขตหรืออําเภอเดียวกัน ค่าประเมินราคาจะเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียมเดิมอีกแห่งละ 50% เช่นจาก ราคาประเมินหลังละ 1,900 บาท เป็น 2,850 บาท วิลล่าภูเก็ต  
 • ถ้าอยู่ต่างเขต หรือต่างอําเภอกัน ค่าประเมินราคา ก็จะเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียมเดิมอีกแห่งละ 100% เช่นจากเดิม ราคาประเมินหลังละ 1,900 บาท ก็จะกลายเป็นหลังละ 3,800 

หากจะประเมินราคาบ้านด้วยตัวเองอย่างง่าย ๆ ต้องดูอะไรบ้าง

          สำหรับใครที่ยังอยากจะประเมินราคาบ้าน ด้วยตัวเองอย่างง่าย ๆ ก็สามารถตรวจสอบได้จาก คนที่เกี่ยวข้อง กับทรัพย์สินชิ้นนั้น หรือนายหน้า เจ้าของบ้าน หรือคนที่เคยซื้อบ้านประเภทนั้น ๆ เพราะพวกเขาเหล่านั้นน่าจะพอรู้ราคาคร่าว ๆ มาบ้างแล้ว ซึ่งไม่เพียงแค่หาหรือสอบถามแค่เจ้าเดียว พลูวิลล่าภูเก็ต แต่ควรหาข้อมูลเพิ่มเติม และหาข้อมูลราคาจากธนาคารประมาณ 3-5 ที่ นอกจากการดูราคากลางแล้ว เรายังควรดูทำเลที่ตั้งของบ้าน ที่มีลำเลที่ตั้งที่ใกล้เคียงที่ทางตลาดซื้อขายกัน และยังต้องคำนึงถึงต้นทุน ค่าเสื่อมสภาพ วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งอื่น ๆ รวมไปถึงขนาดของพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน ว่าอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลกันหรือไม่ ตามสูตรการคำนวณที่ให้ไว้ในขั้นตอนการประเมินราคา ซึ่งจะสามารถสรุปคร่าว ๆ ในส่วนที่ควรดูในการประเมินราคาไว้ดังนี้

 1. ทำเลที่ตั้งในหมู่บ้าน (ถนนหลัก ถนนซอย ด้านหน้า ด้านใน) ความกว้างถนน สภาพถนน (คอนกรีต ลาดยาง ถนนดิน)
 2. ประเภทของบ้านว่าเป็นประเภทไหน เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านทาวน์เฮาส์ พลูวิลล่าภูเก็ต
 3. ขนาดของที่ดิน กี่ตารางวา มีขนาดกว้างยาวกี่เมตร
 4. ขนาดความกว้าง และพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้าน ทั้งภายในและภายนอก 9 ที่เที่ยวเมืองภูเก็ต
 5. วัสดุที่ใช้ในการทำบ้านที่สำคัญ เช่น พื้นบ้าน ฝาผนัง ฝ้าเพด้าน มุงหลังคาบ้าน รวมไปถึงคุณภาพระดับเกรดของวัสดุที่ใช้
 6. เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งภายในบ้าน วิลล่าภูเก็ต  
 7. สภาพอายุการใช้งานและการดูแลรักษา

          เมื่อเราได้แยกราคาข้อมูลของสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละหัวข้อที่จำเป็นต้องรู้ออกมาแล้ว เราก็จะเข้าสู่การเปรียบเทียบราคา กับสินทรัพย์หรือที่ดินที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อนำมาคำนวณหาราคาคร่าว ๆ ที่เหมาะสมกับการซื้อขายในท้องตลาดกันต่อไป ร้านนั่งชิลภูเก็ตสบายๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน Villas in Pasak.Villas Phuket.phuket property.PHUKET VILLA. รีโนเวทบ้าน.แต่งบ้าน.บ้านและสวน